Najwyższa Jakość Quality International 2017.

Godło QI

Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI SERVICES.

Godłem QI nagrodzona została usługa lakierowania proszkowego.
Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem Spółdzielni Pionier w doskonalenie procedur zarządzania jakością, a także realizowaniem skutecznej polityki jakości z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach działalności, a zwłaszcza w zakresie produktu, będącego przedmiotem zgłoszenia do Programu.

Translate »