INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW, ZLECENIODAWCÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW SPÓŁDZIELNI PIONIER W PRUDNIKU

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Spółdzielnia Pionier,
ul. Batorego 35,
48-200 Prudnik,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000036801,
NIP 755-000-72-41,
REGON: 000454617.

 • Wyżej wymienione dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (np. stron internetowych firm, dla których Państwo pracujecie/z którymi współpracujecie).

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • kontaktowych,
  • świadczenia naszych usług, realizacji wiążących nas umów,
  • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, przepisów w zakresie archiwizacji dokumentów.

 • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym podmioty twarzać będą dane na podstawie umowy
  z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 • Państwa dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 • Mają Państwo prawo:
  • dostępu do treści swych danych,
  • prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
  danych osobowych w Polsce, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
  osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO.


  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i tym samym realizacji naszych usług.

Translate »