Godło QI 2019 Forum Biznesu

W 2019 roku nasza firma zdobyła nagrodę Złotego Godła QI w Programie Najwyższa Jakość Quality International przyznawaną przez Forum Biznesu. Dla firmy jest to ogromne wyróżnienie i uhonorowanie naszej długoletniej pracy.  Na stronie internetowej forumbiznesu.pl ukazał się artykuł o Spółdzielni Pionier, jego treść można przeczytać poniżej.

„Spółdzielnia Pionier (Prudnik, woj. opolskie), założona ponad 60 lat temu, specjalizuje się w produkcji elementów tłoczonych (min. części karoserii i foteli samochodowych, elementy układu zawieszenia, wsporniki mocujące przewody i kable) oraz świadczy usługi lakierowania proszkowego, za które właśnie zdobyła drugie w swojej historii Złote Godło QI w Programie Najwyższa Jakość Quality International.

 Rozmowa z Tomaszem Kuszłą, Prezesem Spółdzielni Pionier

 

 Jakie znaczenie ma dla Pana i Spółdzielni zdobycie kolejnego godła QI za najwyższą jakość świadczonych usług?

 

 Przyznanie przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość Quality International 2019 tytułu Złotego Godła za  najwyższej jakości lakierowanie proszkowe jest dla nas, jako dostawcy tej usługi, źródłem niezwykłej satysfakcji. Wynika to głównie z faktu, że nasza praca i wkład w realizację wymagań naszych klientów został doceniony nie tylko przez samych zainteresowanych, ale równie przez osoby z zewnątrz, w tym przypadku Kapitułę konkursu. Nagroda ta jest dla nas pewnego rodzaju potwierdzeniem, że konsekwentnie budowana przez nas polityka projakościowa przynosi wymierne efekty. Cieszy również fakt znalezienia się w gronie firm nagradzanych za to, że w swojej dziedzinie wykazują się unikatowym podejściem do budowania jakości oferowanych produktów czy usług.

 

 Przyznane wyróżnienie jest świadectwem tego, że usługa lakierowania proszkowego wykonywana na naszych liniach produkcyjnych przez naszą załogę jest produktem wysokiej jakości, oraz że reprezentujemy najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Dlatego też tę nagrodę będziemy wykorzystali w szeroko pojętej promocji, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i w miarę możliwości w globalnym wymiarze.

 

 13416_1109 

 

Jak ocenia Pan obecną sytuację firmy na rynku?

 

 Przez ponad 60 lat działalności w branży automotive przekształciliśmy się z lokalnej spółdzielni w globalnego dostawcę. W 2018 r. Pionier dostarczał swoje wyroby do 17 lokalizacji. Wyroby z Prudnika eksportowane były min. do Niemiec, Włoch, Turcji, Serbii, Węgier, Słowenii, Brazylii oraz Japonii. W wyniku podjętych działań i inwestycji, również przy wsparciu funduszy europejskich, udało się w latach 2013-2018 pozyskać finansowanie na nowe projekty, podwoić zatrudnienie i sprzedaż oraz ilość produkowanych komponentów.

 

 Spółdzielnia Pionier działa w nietypowej branży, której funkcjonowanie rządzi się specyficznymi prawami. Nasze produkty dedykowane są pod konkretny model samochodu, a do jego produkcji potrzebny jest cały łańcuch logistyczny, którego jesteśmy tylko częścią. Mamy pełną świadomość, że nie działamy na rynku sami, i że istnieje szereg zależności pomiędzy poszczególnymi dostawcami oraz między dostawcami, a ostatecznym klientem. Wielkość produkcji oraz sprzedaży w naszej firmie uwarunkowana jest nie tylko ciężką pracą i wysokim poziomem jakości produktów, ale też szeregiem działań w łańcuchu logistycznym, w jakim pracujemy.

 

 Biorąc pod uwagę specyfikę branży powodem do dumy i zadowolenia jest fakt, że firma się rozwija, portfel klientów (co najważniejsze zadowolonych) stale rośnie. Poszerzają się również rynki zbytu naszych produktów i usług.

 

 Pionier jest przykładem rozwijającego się dostawcy, który potrafi skutecznie działać na rynku automotive, jako dostawca pierwszego rzędu oraz drugiego rzędu. W gronie swoich odbiorców posiada takie firmy, jak Fiat Chrysler Automobiles, GKN Driveline, Faurecia, KWD Automobiltechnik, SFB, Magneti-Marelli, HYDRO, IZO-BLOK, Mubea Automotive, wyroby przedsiębiorstwa są wykorzystywane przy produkcji samochodów osobowych większości marek dostępnych na rynku europejskim, a wśród nich m.in. Opel, Fiat, VW, Ford, Audi, Suzuki, Volvo, Toyota. Wśród naszych odbiorców znajdują się także najbardziej wymagający klienci branży automotive, jak Bentley, Porsche, MINI oraz Mercedes.

  pionier5_1110_1110  

A jak firma jest postrzegana w swojej branży? Jakie czynniki wpływają na jej wizerunek?

 

 Na postrzeganie firmy można spojrzeć wielopoziomowo. Inaczej i według innych kategorii postrzegać nas będą nasi klienci, inaczej nasi pracownicy, inaczej nasza konkurencja, a jeszcze inaczej społeczność lokalna w ramach której funkcjonujemy. Choć istotna dla firmy jest każda z tych grup, kluczowym z punktu widzenia naszego funkcjonowania jest postrzeganie jej przez klienta. Według nas, jednym z głównych aspektów tego, jak będziemy odbierani jest właśnie poziom jakości wytwarzanych dóbr i usług.

 

 Czym jest dla nas jakość? Jest to pojęcie długofalowe. Jakość to nie tylko wynik produkcji mierzony wartością użytkową wyrobu, nie tylko analizy, wyliczenia, wskaźniki, statystyki. Jest głównym elementem naszej firmy. Jakość jest mocno wpisana w jej genezę i tożsamość. Polityka jakości, ciągłe doskonalenie i ukierunkowanie na podnoszenie jakości umocowane są w strategii firmy, a zadeklarowana misja Spółdzielni gwarantuje dostarczanie klientom produktów funkcjonalnych i niezawodnych.

 

 Firma deklaruje chęć spełnienia wymagań klienta, obiecuje, że każdego dnia będzie doskonalić procesy wewnętrzne oraz procesy swoich dostawców, tak by dawać swoim klientom poczucie satysfakcji przy jednoczesnym zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa i gwarancji, że rozwija się po to, by skutecznie i jakościowo realizować ich przyszłe projekty. Działalność firmy oparta jest na uczciwości, wiarygodności i konsekwentnym dążeniu do celu, którym od początku istnienia firmy jest zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów.

 

 W branży automotive głównym miernikiem jakości wytwarzania jest PPM. To angielski skrót od Parts Per Million, czyli ilość części (na przykład wadliwych) przypadających na milion wyprodukowanych sztuk. W 2018 r. firma wyprodukowała blisko 10 mln komponentów przy wskaźniku jakości 2 PPM. W praktyce oznacza to, że spośród wszystkich wyprodukowanych elementów tylko 20 sztuk wzbudziło zastrzeżenie naszych klientów. Na powyższe dane można spojrzeć również przez pryzmat godzin przepracowanych przez pracowników na rzecz spełniania wymogów naszych klientów.

 

 10-cio milionowy poziom sprzedaży wypracowano w okresie 250 dni roboczych. Oznacza to, że w ciągu doby wydziały Spółdzielni produkowały średnio 40 tys. elementów, a jedna minuta pracy dawała efekt w postaci średnio 28 sztuk. Idąc tym tropem, owych 20 wadliwych sztuk wyprodukowano w ciągu 43 sekund. Tyle czasu w ciągu całego roku nasza praca była niezgodna z potrzebami i wymaganiami naszych klientów. 43 sekundy na 250 dni pracy.

  A czego zatem oczekują Państwa klienci?

 

 W branży automotive każdy z klientów posiada własne, tzw. specyficzne wymagania klienta. Dodatkowo automotive obejmuje pewne standardy i wymagania, które musi spełnić każda firma chcąca efektywnie funkcjonować na tym rynku. Poza tym, w ostatnich latach zauważa się tendencje do oczekiwania od dostawców pewnego rodzaju wiarygodności biznesowej i kompleksowości, a więc współpracy polegającej nie tylko na prostym dostarczeniu wyprodukowanych elementów do klienta, ale partnerstwa w całym cyklu życia produktu. Od projektowania wyrobu, poprzez walidacje procesu, projektowanie, fazy testów, próby, produkcję seryjną, po obsługę rynku (aftermarket), a więc wsparcie nie tylko w dostarczaniu części na pierwszy montaż samochodu, ale w całym cyklu jego użytkowania, który może trwać długo po zakończeniu produkcji.

 

Dodatkowo, w ostatnich latach zauważa się cedowanie na dostawców  działań z zakresu B+R.

 

Klienci oczekują współpracy i wsparcia w wielu aspektach, w tym w wymianie wiedzy, doświadczeń, fachowości czy serwisie.

  Jakie kolejne cele wyznacza sobie Pionier na następne lata?

 

 Mamy zamiar umocnić swoją pozycję na rynku dostawcy automotive poprzez łączenie dalszych inwestycji, ciągły rozwój firmy i naszych kompetencji, dywersyfikację portfela klientów oraz długofalową współpracę z najważniejszymi firmami sektora motoryzacyjnego.

 

 Rozmawiała Magdalena Tułecka”

Źródło:http://forumbiznesu.pl/zloty_pionier%21-s10-k9856.html

 

 

Translate »